VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
prof. G. Karbowiak
prof. W. Kroszczyński
prof. T. Krzaczek
prof. W. Kubala
prof. med. T. Romer
prof. W. Stankiewicz
prof. M. Szczurowski
prof. A. Rykowski
prof. J. Zimowski
dr W. Brzęk
dr A. Chruścikowska
dr A. Fabisiak
dr A. Lelińska
dr M. Matosek
dr M. Mędrek
dr M. Mielnik
dr K. Miłek
dr J. Chmielewski
dr T. Ilczuk
dr D. Szerszeń
dr B. Pietruszewski
dr B. Dobrzańska
dr K. Gruszczyński
dr J. Połosak
dr n. farm. Lek. med. M. Rewekant
dr B. Sambor
dr K. Szewczyk
dr A. Zielińska
mgr E Grabarczyk
mgr M. Grzybowska
mgr A. Kołakowski
mgr M. Kozub
mgr B. Mroczek
mgr A. Przygoda
mgr E. Romańczuk
mgr B. Spychalska
mgr E. Wasiłek
mgr H. Litwiniuk-Gierwatowska
mgr E. Henning-Kozub
mgr K. Król
mgr B. Pisarska
mgr K. Grzegorzak
mgr G. Kołynicz
mgr A. Chamera
mgr L. Wasilewski
mgr K. Załoga