VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Uwaga studenci II semestru Dietetyki!

Zapisy na praktykę w Szpitalu Wolskim (wstępna praktyka w szpitalu) będą możliwe od dnia 1.07.2017.

Praktyki zawodowe to doskonały sposób, by zweryfikować nabytą podczas studiów wiedzę oraz umiejętności w praktyce. Dzięki nim studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia i referencji.

Ponadto, jest to najlepszy sposób na zwiększenie efektów nauki podczas studiów przez praktyczne zastosowanie zdobytej do tej pory wiedzy. Więcej szczegółów na temat praktyk studenckich znajdą państwo w regulaminie praktyk zawodowych.

Przed rozpoczęciem praktyk należy pobrać z dziekanatu dzienniczek praktyk, skierowanie oraz 3 egzemplarze umowy. Po zaliczeniu praktyki student składa dzienniczek wraz z jednym egzemplarzem umowy w dziekanacie do końca trwania semestru, do którego jest przypisana dana praktyka.

Plany i program praktyk: