VTEM skitter

VTEM skitter

Pedagogika

VTEM skitter

Rekrutacja 2017/2018

VTEM skitter

Dietetyka

VTEM skitter

Kosmetologia

VTEM skitter

Administracja

NOWY SKŁAD SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYŻSZEJ SZKOŁY PZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE od roku akademickiego 2015/2016 

Komisja Stypendialna i Odwoławcza

Studenci w Organach Uczelni

Komisja Dyscyplinarna i Odwoławcza

Sąd Odwoławczy

Regulamin samorządu studenckiegi i skład poszczególnych komisji  - do pobrania w wirtualnym dziekanacie https://edziekanat.szkolymydlowskiej.pl/Konto/LogowanieStudenta